TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

Fafo-rapport 2017:16
ISBN 978-82-324-0375-2
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 891 kB)

Ordrenummer:

20624