Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge

Prosjektleder

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

 
desember 2018
mai 2019

Gjennom historien har Norge brukt sosial dialog og trepartssamarbeid som et middel til å oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater til samfunnets beste. I dette prosjektet skal vi studere samarbeidet i en historisk kontekst samt se framover.

Denne studien tar sikte på å evaluere utviklingen av sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge og hvordan dette har bidratt til inkluderende utvikling, med særlig søkelys på viktige trekk og drivere for den vellykkede sosiale dialogen. Studien vil ha tre deler: a) Første del vil kartlegge det norske partssamarbeidet i arbeidslivet og dets hovedtrekk, b) Den andre delen vil fokusere på utviklingen og resultatene av sosial dialog og trepartssamarbeid, c) Tredje del vil se på sosial dialog framover og i sammenheng med et stadig skiftende arbeidsliv.

Prosjektet vil ende ut i en rapport som skal lansere på ILOs jubileumskonferanse våren 2019.