Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

IRIS (Petroleumstilsynet)

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
januar 2017
mars 2018

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning. Prosjektet gjennomføres som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, og der IRIS har prosjektledelsen.