Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

Prosjektleder

Anne Kielland

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Global utdanning

Prosjektperiode

 
desember 2016
mars 2017

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Interseksjonalitet er et stikkord: jenter og flukt, jenter og konflikt, jenter og funksjonsnedsettelse, jenter og urban fattigdom osv. Det skal videre problematiseres at aggregerte data skjuler at det er store variasjoner mellom subpopulasjoner.

Fafo-report 2017:39
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations