Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune

Prosjektleder

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune

Forskningstema

Fattigdom

Prosjektperiode

 
mai 2019
mars 2020

Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018-2019.

Formålet med de tre konseptene er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. De tre konseptene som skal evalueres er: barnerike familier, mottaksarbeidet i NAV og radikal innovasjon. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan de tre konseptene er implementert i bydelene, i hvilken grad de er i tråd med de verdiene som ligger til grunn i levekårsprosjektet, hvilke metoder som er tatt i bruk og hvordan Oslo kommune skal kunne kan måle gevinstene av prosjektene.