Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Deltid i sykehus

Prosjektleder

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Spekter

Prosjektperiode

 
november 2018
januar 2019

Forprosjekt.

Hensikten med forprosjektet er å berede grunnen for et større prosjekt som vurderes gjennomført i 2019. I forprosjektet intervjuer Fafo i tre helseforetak. Dette for å få et grep om deres arbeid med heltid-deltidsproblematikken.