Deltid i sykehus

Prosjektleder

Leif E. Moland

Forskere

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Spekter

Prosjektperiode

 
november 2018
januar 2019

Forprosjekt.

Hensikten med forprosjektet er å berede grunnen for et større prosjekt som vurderes gjennomført i 2019. I forprosjektet intervjuer Fafo i tre helseforetak. Dette for å få et grep om deres arbeid med heltid-deltidsproblematikken.