Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Jesnes
Johan Røed Steen

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, prosjektleder, Samfunnsøkonomisk analyse

Fernanda Winger Eggen, Samfunnsøkonomisk analyse

Jørgen Ingerød Steen, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

Nordic Innovation

Forskningstema

Plattformøkonomi

Prosjektperiode

 
august 2018
april 2019

I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med de fem nasjonale Akademiker-forbundene i de nordiske landene. Prosjektet skal gjennomføres av Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen, Jørgen Ingerød Steen fra SØA og Kristin Jesnes og Johan Røed Steen fra Fafo. Prosjektteamet består også av en rekke nordiske eksperter, inkludert Katrín Olafsdottír, Stine Rasmussen, Natalie Munkholm, Bertil Rolandsson, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen og Antti Saloniemi.