Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

Prosjektleder

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prosjektperiode

 
mars 2018
desember 2019

Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Målet er å underersøke hvordan NAV-kontorene iverksetter den nye innsatsen, og i hvilken grad forsterket ungdomsinnsats fører til at flere unge under 30 år kommmer i arbeid eller aktivitet.

Første delrapport fra prosjektet kommer i slutten av april 2019