Aktive prosjekter

Prosjektleder

Lise Lien


Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Eksterne forskere

Torill Helene Tveito, Universitetet i Sør-Øst Norge

Stein Atle Lie, Universitetet i Bergen


Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratetProsjektperiode

 
oktober 2019
august 2020

Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte - forprosjekt

Fafo skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge og Universitetet i Bergen. Dette er et forprosjekt, der fem forsøksfylker skal delta i forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte. Det skal blant annet utarbeides en kunnskapsstatus og utvikles et kartleggingsverktøy. Formålet er å få økt kunnskap om hvorvidt kompetansehevende tiltak kan bidra til å styrke arbeidstilknytningen blant langtidssykmeldte arbeidstakere med lange/hyppige sykefravær.