Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anne HatløyOppdragsgiver(e)

Plan NorgeProsjektperiode

 
juni 2017
desember 2017

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk

Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.

Fafo-report 2018:06
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017