Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
LOfavør-komiteene – status og utfordringer

Prosjektleder

Inger Marie Hagen

Forskere

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

LOfavør

Prosjektperiode

 
mars 2018
august 2018

Formålet med dette prosjektet er å foreta en kartlegging av de lokale LOfavør-komiteene. Sentrale tema er: hvordan komiteene jobber, hvilke aktiviteter som gjennomføres, hvordan samarbeidet mellom partene fungerer på lokalt nivå, LOfavør-komiteens oppfatning av forbundenes satsing på LOfavør lokalt, hvilke forventninger den lokale fagbevegelsen har til LOfavør-komiteene.

Fafo-rapport 2018:28
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer