Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Virke

Prosjektperiode

 
april 2018
oktober 2018

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.