Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Eksterne forskere

Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)

Simen Markussen (Frischsenteret)

Øystein M. Hernæs (Frischsenteret)

Maria Laura Di Tommaso Frischsenteret)

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

 
februar 2019
august 2019

Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.

Fafo-rapport 2019:29
Forslag til modeller for pilotering og utprøving