Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

 
januar 2018
desember 2018

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.

Fafo-rapport 2018:46
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter

Fafo-rapport 2015:57
Kartlegging av måloppnåelse