Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Veterinærene og #metoo

Prosjektleder

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Veterinærforeningen

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
november 2018
juli 2019

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen.

I forbindelse med #metoo-kampanjen kom det opprop fra kvinner i ulike akademikeryrker og profesjoner som illustrerer at problemer knyttet til seksuell trakassering kan være omfattende og at mørketallene store. I en undersøkelse blant Legeforeningens medlemmer svarte 16 prosent at de har opplevd seksuell trakassering i jobbsituasjoner (Bråten, 2018).

Veterinærforeningen kjenner til at det foregår maktmisbruk og trakassering under studiet og i arbeidslivet også blant deres medlemmer. Foreningen ønsker å kartlegge omfang, hva slags trakassering, og om enkelte medlemsgrupper er mer utsatt enn andre. Kartleggingen omfatter studentmedlemmene og ser på deres erfaringer med seksuell trakassering i studiesituasjonen.

Undersøkelsen dekker veterinærer i både privat og offentlig sektor, de som er ansatt i en virksomhet/organisasjon eller er selvstendig næringsdrivende med egen praksis/klinikk. Videre vil den omfatte både kvinnelige og mannlige medlemmer i Veterinærforeningen, noe som vil gi god mulighet for å undersøke likheter og forskjeller mellom kjønnene når det gjelder erfaring med seksuell trakassering. Blant medlemmene vil det dessuten være variasjoner i tilknytningsform til arbeidslivet, og fra andre undersøkelser vet vi at terskelen for å si fra om uregelmessigheter er høyere for midlertidig ansatte (Trygstad & Ødegård, 2016).