Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
mars 2018
oktober 2019

Prosjektet skal undersøke hvordan barnehagestyrere og barnehagelærerere som har deltatt på videreutdanning i 2018 og 2019 vurderer utdanningens innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. I tillegg skal prosjektet se på hvordan barenehageeier har tilrettelagt for deltakelse.