Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

Kommunenes SentralforbundProsjektperiode

 
juli 2005
januar 2006

AFP-bruk i kommunesektoren

Fafo har fått i oppdrag å undersøke og analysere bruken av den avtalefestede pensjonsordningen innen det kommunale tariffområdet med utgangspunkt i tilgjengelige registerdata fra Kommunal Landspensjonskasse KLP, Statens Pensjonskasse SPK (for lærerne ) og enkelte private kasser (Vital, Gjensidige og Storebrand). Målet er å gi en oversikt over bruken av AFP og ytelsesnivå over tid (fra 2002-2004), mellom grupper (kjønn, alder, yrke, pensjonsgrunnlag og stillingsprosent) og mellom KLP/SPK og de private livselskapene (Vital, Gjensidige og Storebrand).

Fafo-rapport 2014:35
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

80933