Fullførte prosjekter

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Interseksjonalitet er et stikkord: jenter og flukt, jenter og konflikt, jenter og funksjonsnedsettelse, jenter og urban fattigdom osv. Det skal videre problematiseres at aggregerte data skjuler at det er store variasjoner mellom subpopulasjoner.

Prosjektleder

Anne KiellandOppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet


Forskningstema

Global utdanning


Prosjektperiode

desember 2016
mars 2017

Fafo-report 2017:39
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations