Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere

Prosjektdeltaker(e)

Ragna Lillevik

Oppdragsgiver(e)

Justisdepartementet

Prosjektperiode

 
september 2017
februar 2018

I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

Gjennom denne ordningen kan kommuner og fylkeskommuner søke IMDi om prosjektstøtte for å gjøre det ordinære tilbudet om etablereropplæring bedre tilrettelagt for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet. Når tilskuddsordningen nå skal evalueres er det nyttig å spørre både hvordan ordningen har fungert til i dag, og hvordan den kan bidra inn i det store bildet. Spørsmålet er hvilke betingelser som må være til stede for at IMDi og prosjekteierne skal lykkes med å styrke innvandreres forutsetninger for å etablere egen virksomhet?

Fafo-rapport 2018:03
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift