Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

KS


Forskningstema

Seniorpolitikk


Prosjektperiode

 
november 2005
august 2007

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi kunnskap og anvendbar dokumentasjon for KS og kommunesektoren om hvordan redusere mengden arbeidstakere som forlater yrkeslivet før oppnådd pensjonsalder, det vil si før fylte 67.

Publisering

T. Midtsundstad & H. Bogen (2014). Active ageing policies between individual needs and collective goods. A study of active ageing policies and practices in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4(2):139-158.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). Seniorpolitikk - behov for justeringer? Analyse av praksis i seks foregangskommuner. Søkelys på arbeidslivet, vol. 28(1-2):89-106.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2007), New incentives in old age policy... How local government try to reduce early retirement among their senior workers. Paper presented at The 8th Conferrence of the European Sociological Association (ESA) in Glasgow, 3rd - 6th September 2007.

Fafo-rapport 2007:28
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Fafo-rapport 2006
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak

Fafo-rapport 2013:07
Gjenbesøk i seks kommuner

Last ned/Download

Les mer/Read more

81136