Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Anne Hatløy


Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Massa Coulibaly


Oppdragsgiver(e)

UD, Fred og ForsoningProsjektperiode

 
januar 2014
september 2015

Religiøs reorientering i Sør-Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

 

(Vennligst se engelske nettsider for videre detaljer)

 

Publisering

Sommerfelt, Tone & Kristin Jesnes. 2015. State control of religious activity in southern Mali following the 2012 crisisNorwegian Peacebuilding Resource Centre. Oslo: NOREF. 

Sommerfelt, Tone, Anne Hatløy and Kristin Jesnes. 2015. "Wahhabiyya paranoia in Bamako and the new intolerance of the tolerant". The Broker, op. ed. published July 10th 2015.

91414