Fullførte prosjekter

Seniorpolitiske framtidsbilder


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2012:02
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes

Prosjektleder

Jon M. Hippe

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2011
januar 2012
81691