Tidsbruk i barnehager

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 

Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Vi skal kartlegge hvilke forhold barnehager plikter å rapportere og dokumentere til ulike instanser. Vi skal se på hvor mye tid barnehagenes ledelse bruker på å møte disse kravene og hvordan barnehagens interne arbeidsdeling og organisering av styrerressurser påvirker tidsbruken.

Fafo-rapport 2015:43
Rapportering, organisering og ledelse

82082