logo fafo 194x64

Fafo-utgivelser

Realkompetanse i varehandelen

En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk

Fafo-notat 2018:07
Dag Olberg og Johannes Oldervoll

Ikke som forventet

Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Morgendagens fagbevegelse

Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Arbeidsrettede tiltak

Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Lokale særavtaler i kommunal sektor

Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Varsling i norsk arbeidsliv

Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

Fafo-notat 2018:09
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

NTLs omdømme 2018

Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Åsmund Arup Seip

Et trygt sted å vente

Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach

Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard

Før lønnsoppgjøret 2018

Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Kristine Nergaard

Fra deltakelse til mestring

Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen

Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies

An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017
Fafo-report 2018:06
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt

På egne bein

Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten

Organisering og avtaler i finanssektoren

Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3

Fafo-notat 2018:01
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B