Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid?

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

2017

Open access

Forskningstema: Ansettelsesformer

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Jørgen Svalund