Bøker

Rapportsøk

Bøker

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet

Jon Hanssen-Bauer og Jon Pedersen

Mikromaskinen i bruk

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
<<  1 [23 4  >>