logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Oppfølging av lærlinger i Akershus

Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

Foreldreveiledning – virker det?

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær?

Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek
Fafo-rapport 2016:26
Sol Skinnarland

Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport

Fafo-rapport 2016:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald

Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Fafo-rapport 2016:22
Jørgen Svalund og Geir Veland

Hva er seniorkompetanse?

Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen

Language and Social Survey in Morocco

A Tabulation Report
Fafo-report 2016:20
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning

Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi