Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Ordrenummer:

20422

Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2015:17
ISBN 978-82-324-0199-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0200-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2015, 88 s, kr 238,- Ordrenr 20422

(pdf 1,09 MB)

Hvordan er arbeidsmiljøet i norske sykehus? Vi er særlig opptatt av omstillinger, arbeidstidsordninger, ansettelsesformer og kompetansebehov. Vi undersøker hvordan ledere, tillitsvalgte og verneombud vurderer disse områdene, og om de samarbeider om utfordringer de står overfor. Studien bygger på undersøkelser gjennomført våren og høsten 2014, og den viser at særlig ledere og tillitsvalgte vurderer ulike spørsmål forskjellig. Undersøkelsen er finansiert av Arbeidstilsynet.
238,00 kr