Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler

Fafo-rapport 2013:46
IISBN 978-82-324-0056-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0057-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 116 s kr 276,- Ordrenr: 20336

Nettutgave

(pdf 673 kB)

Temaet for denne rapporten er arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Undersøkelsen tar for seg de bestemmelsene som gir virksomheten adgang til å inngå avtaler lokalt om å fravike rammene som loven gir for hviletid, rammen for daglig og ukentlig arbeidstid og rammen for overtid. Sentrale problemstillinger er hvor mange virksomheter som benytter muligheten for å fravike disse bestemmelsene, hvordan virksomhetene går fram for å oppnå fravik, og hvordan prosessen foregår når lokale avtaler om fravik inngås.

276,00 kr
276,00 kr

Ordrenummer:

20336