Den nye staten. Hovedrapport
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Hovedrapport

Ordrenummer:

530

Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle

Fafo-rapport 530
ISBN 82-7422-540-6
ISSN 0801-6143

2006, 284 s

(pdf 2.33MB)

Forestilingene om et svulmende og endringsuvillig statsapparat som klamrer seg til gamle arbeidsmåter er seiglivete. Denne rapporten avkrefter forestillingene. I løpet av de siste femten årene er staten endret gjennom mange og store organiseringsprosesser. Ulike drivkrefter ligger bak, men sammen har de dratt i samme retning. Økt autonomi og fristilling er sentrale stikkord. Rapportens hovedmål er å beskrive hvilke følger endringsprosessene har fått for arbeidstakerne. Hvordan har det gått med de overtallige og hvordan er arbeidssituasjonen for dem som fortsatt jobber i staten? Rapporten beskriver også hvordan endringene av staten har påvirket partsforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver og søker å gi et svar på om tjenestene har blitt bedre eller verre.