Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom

Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger

Hovedmålet med prosjektet er å analysere i hvilken grad innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har bidratt til å styrke strategien om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid, og dermed redusere bruken av uførepensjon.

Delmål 1 for prosjektet er å analysere veiene inn i arbeidsavklaringspenger, det vil si å kartlegge hvilket forløp personer har forut for mottak av AAP.

Delmål 2 er å analysere veien gjennom AAP ved å undersøke effekten av den bistanden (tiltakene) NAV tilbyr mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Delmål 3 er å studere veien ut av AAP ved å analysere overgangsrater til henholdsvis arbeid og varig uførepensjon for personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger, de tre første årene etter at ordningen ble innført.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:29
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen
Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

FARVEProsjektperiode

mai 2014
desember 2014
81932