Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger

Hovedmålet med prosjektet er å analysere i hvilken grad innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har bidratt til å styrke strategien om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid, og dermed redusere bruken av uførepensjon.

Delmål 1 for prosjektet er å analysere veiene inn i arbeidsavklaringspenger, det vil si å kartlegge hvilket forløp personer har forut for mottak av AAP.

Delmål 2 er å analysere veien gjennom AAP ved å undersøke effekten av den bistanden (tiltakene) NAV tilbyr mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Delmål 3 er å studere veien ut av AAP ved å analysere overgangsrater til henholdsvis arbeid og varig uførepensjon for personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger, de tre første årene etter at ordningen ble innført.

Prosjektleder

Anne Hege Strand


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

FARVEProsjektperiode

mai 2014
desember 2014

Fafo-rapport 2015:29
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?

81932