logo fafo 194x64
Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering
Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek

Ordrenummer:

20588

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:26
ISBN 978-82-324-0312-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 742 kB)

Denne forskningsrapporten utgjør én av flere rapporteringer fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)». SamBIM har som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, bygge-bransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet utføres av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer, Fafo, NTNU og Sintef Byggforsk, samt fire virksomheter som har ansvar for utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også er prosjekteier, Link Arkitektur, Multiconsult og Statsbygg. I denne rapporten beskriver vi erfaringer med utprøving av Multiconsults gjennomføringsmodell i detaljprosjekteringsfasen av nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B