Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering
Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek
Fafo-rapport 2016:26
ISBN 978-82-324-0312-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 742 kB)

Denne forskningsrapporten utgjør én av flere rapporteringer fra innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)». SamBIM har som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, bygge-bransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet utføres av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer, Fafo, NTNU og Sintef Byggforsk, samt fire virksomheter som har ansvar for utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også er prosjekteier, Link Arkitektur, Multiconsult og Statsbygg. I denne rapporten beskriver vi erfaringer med utprøving av Multiconsults gjennomføringsmodell i detaljprosjekteringsfasen av nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Ordrenummer:

20588