logo fafo 194x64
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen

Ordrenummer:

20608

Lise Lien

Fafo-rapport 2016:46
ISBN 978-82-324-0348-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0349-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 88 s, kr 238,- Ordrenr. 20608

(pdf 1199 kB)

Denne rapporten er en oppstartanalyse av 18 av 27 kommuner som har takket ja til å delta i satsingen IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! (2016–2017), som er et samarbeid mellom KS og NAV. IA-ledelse 2.0 er et tilbud til større kommuner med et fravær på over 10 prosent, med særlig oppmerksomhet rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehager. Dette er sektorer der sykefraværet er spesielt høyt og hvor potensialet for å redusere det er stort. Satsingen skal fungere som en drahjelp i kommunenes pågående inkluderings- og sykefraværsarbeid. Målet er å få kommunene til å sette sykefraværet høyt på dagsordenen og styrke den mestringsorienterte ledelsen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B