Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore

Hvordan er situasjonen for innleide arbeidstakere i verftsindustrien, petroleumsanleggene og offshore? Praktiseringen av regelverket for innleie, opplæring og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet er blant de områdene som skal undersøkes.

Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU.


Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Direktoratet for arbeidstilsynet


Forskningstema

Arbeidsmiljø


Prosjektperiode

september 2013
desember 2014

Fafo-rapport 2014:54
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

81957