Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

Fafo-rapport 2014:54
ISBN 978-82-324-0170-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0171-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014, 122 s, kr 272,- Ordrenr 20401

Nettutgave

(pdf 1,8 MB)

Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne rapporten drøfter hvordan innleide arbeidstakere følges opp på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS-området). Både virksomheter som leier ut og virksomheter som leier inn arbeidskraft er med i undersøkelsen. I rapporten diskuteres ulikheter i sikkerhetsmessige rammebetingelser for innleide arbeidstakere og bedriftenes egne ansatte, og hvilken betydning dette har når det gjelder HMS-utfordringer og personskaderisiko blant innleid personell.

272,00 kr

272,00 kr

Ordrenummer:

20401