Skip to main content

Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore


Hvordan er situasjonen for innleide arbeidstakere i verftsindustrien, petroleumsanleggene og offshore? Praktiseringen av regelverket for innleie, opplæring og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet er blant de områdene som skal undersøkes.

Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2013
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • Direktoratet for arbeidstilsynet