logo fafo 194x64
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte

Ordrenummer:

20089

Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen

Fafo-rapport 2008:47
ISBN 978-82-7422-657-9
ISSN 0801-6143

2008, 216 s

Nettutgave

(pdf 2mb)

I Norge får en av tre personer kreft i løpet av livet. Siden kreft er en samlebetegnelse på mange forskjellige kreftsykdommer, er det store forskjeller mellom kreftrammede når det gjelder sykdomsforløp, behandling og utfall. Som følge av dette er det også store forskjeller i kreftrammedes levekår. I denne rapporten studeres likheter og forskjeller i kreftrammedes levekår, og følgende spørsmål står sentralt: Hvordan påvirkes arbeidstilknytning og jobbsituasjon av kreftsykdom? Hva skjer med kreftrammedes økonomi? Hva slags støtte og oppfølging får kreftrammede fra sitt private nettverk og fra behandlings- og hjelpeapparatet? Analysene bygger på en spesialdesignet survey til overlevende kreftrammede og registerdata fra Forløpsdatabasen Trygd. Rapporten er en del av et prosjekt om kreftrammedes levekår. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Vestfold, Telemarksforskning og Fafo på oppdrag fra Kreftforeningen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B