Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter
En intervjuundersøkelse

Ordrenummer:

20142

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:52
ISBN 978-82-7422-710-1
ISSN 0801-6143

2009, 78 s kr. 178,- Ordrenr: 20142

Nettutgave

(pdf 720kb)

Utvalgte virksomheter i statsforvaltningen har i løpet av de siste årene prøvd ut et nytt regnskapssystem som et supplement til kontantregnskapet. På oppdrag fra LO har Fafo intervjuet tillitsvalgte og ledere i tre virksomheter, representanter fra eierdepartement og det politiske nivået for å få kunnskap om erfaringer som er høstet i utprøvingsperioden. Fafo har blant annet vært opptatt av om nytt regnskapssystem påvirker den daglige driften, maktforhold i virksomhetene og politikernes muligheter for innsyn og kontroll.

178,00 kr