Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Kartlegging av måloppnåelse

Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2015:57

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Magne Bråthen, Jørgen Svalund

Målet om å inkludere flest mulig i arbeidslivet er en prioritert oppgave for myndighetene. For å oppnå dette er intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) videreført av partene i arbeidslivet. Denne avtalen forplikter myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til å arbeide for å senke sykefraværet, styrke tilknytningen til arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og å forlenge perioden vi står i arbeidslivet. Myndighetene har ansvar for å rapportere om utviklingen når det gjelder måloppnåelsen for IA-arbeidet. I denne rapporten diskuterer vi hvilke datakilder, statistikk og indikatorer som er tilgjengelige og bør ligge til grunn for en løpende oppfølging av yrkesdeltakelsen og innsatsen overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20562

242,00 kr