Skip to main content

Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne


Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Lise Lien

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2018
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)