logo fafo 194x64
Renholdsbransjen sett nedenfra

Ordrenummer:

20675

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2018:26

ISBN 978-82-324-0457-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0458-2 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 113 , kr 263,- Ordrenr 20675

Last ned nettutgaven

(pdf 803 kB)

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. I denne rapporten undersøker vi om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Bildet som tegnes er ikke entydig. Tidspresset er fortsatt en utfordring, men lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme.

263,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi