Skip to main content

Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging


Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføre en kartlegging av hvordan renholdsbransjen i proffmarkedet fungerer.

Bakgrunnen er blant annet kritikk som er reist angående lønns- og arbeidsvilkår, herunder mangler i HMS-standarder og arbeidstid, og at det er manglende kunnskap hos innkjøpere om gjeldende lover og regler.

Tidligere undersøkelser har dessuten vist at kjennskapen til godkjenningsordningen for renholdsbedrifter er svak blant kjøpere av renholdstjenester i proffmarkedet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2019
  • Avsluttes:
    april 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet