logo fafo 194x64
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Ordrenummer:

20577

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:15

ISBN 978-82-324-0295-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0296-0 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 114 s, kr 264,- Ordrenr 20577

Nettutgave

English summary

(pdf 1,7 MB)

Fra 1. januar 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som de ville fått om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Hvordan fungerer dette regelverket? Får de utleide arbeidstakerne det de har krav på, og hvordan sikrer bemanningsforetakene at dette skjer? Hvilket ansvar tar kundene for å kontrollere? Er det behov for nye tiltak for å sikre at reglene etterleves? I denne rapporten ser vi på hvordan dette regelverket praktiseres, og om reglene har ført til likebehandling. Analysene er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte i bemanningsforetak, i innleievirksomheter, samt arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene.

264,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi