logo fafo 194x64
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
Nullpunktsanalyse

Ordrenummer:

20569

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2016:07

ISBN 978-82-324-0280-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0281-6 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 98 s, kr 248,- Ordrenr 20569

Nettutgave

(pdf 1 MB)

Tema for denne rapporten er tilknytningsformer i arbeidslivet. Vi beskriver utbredelsen av, og kjennetegn ved, midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende og utleie av arbeidskraft. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å kunne følge utviklingen i arbeidslivet i årene framover. Datagrunnlaget er arbeidsmarkedsstatistikk, først og fremst SSBs arbeidskraftsundersøkelser, men vi benytter også andre kvantitative datakilder. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet.

248,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B