Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tilrettelegging i arbeidslivet

Sissel C. Trygstad og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:22

Nettutgave Vedlegg 2 Intervjuguide Vedlegg 3 Spørreskjema

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Mona Bråten

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner på norske arbeidsplasser? Hvordan kan virksomhetene tilrettelegge for økt jobbnærvær og redusere utstøting? Og nytter det – blir det lettere å gå på jobb når arbeidsgiver tilrettelegger? Hva med arbeidsmiljøet og sosiale relasjoner, har det noen betydning for trivsel og jobbnærvær? Dette er spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Målet er økt kunnskap om virksomhetenes praksis når det gjelder tilrettelegging og effekter på trivsel, fastholdelse og utstøting.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20213

232,00 kr