Utleie av arbeidskraft 2011

Fafo-rapport 2011:33
ISBN 978-82-7422-843-6 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-844-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 184 s kr. 334,- Ordrenr: 20224

Nettutgave

(pdf 1.10mb)

Denne rapporten handler om bemanningsbransjen, og ser på status per 2011. Sentrale tema er hvilke lønns- og ansettelsesvilkår utleide innen ulike deler av bemanningsbransjen har, og hvordan helse, miljø og sikkerhet ivaretas for ansatte i arbeidsforhold der ansvaret er delt mellom innleiebedrift og utleiebedrift. Videre drøftes hva som kjennetegner kundenes kjøp av bemanningstjenester; i hvilke situasjoner benyttes innleide arbeidstakere, i hvilken grad kontrollerer kundene hvilke betingelser de innleide arbeidstakerne har og hva kjennetegner innkjøpsprosessen? Rapporten presenterer også oppdaterte tall for sysselsetting og bedriftsstruktur innen utleie av arbeidskraft.

334,00 kr

334,00 kr

Ordrenummer:

20224