logo fafo 194x64
Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Ordrenummer:

20679

Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Fafo-rapport 2018:30
ISBN 978-82-324-0462-9
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 1200 kB)

English summary

I denne rapporten ser vi på hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/2018 vurderer studiet. Vi har spurt om hva de synes om utdanningens innhold og organisering, hva som er deres læringsutbytte og hvordan de vurderer kvaliteten på studiene. Vi finner at deltakerne generelt vurderer studietilbudet som godt, relevant og interessant. De peker likevel på at det er arbeidskrevende – de fleste gjør dette i kombinasjon med full jobb. Gjennomgående trekkes det frem at samlinger er bra, da man får delta i et faglig miljø, og det betyr dessuten mindre fravær fra barnehagen. De fleste barnehagelærerne mener at de deler kunnskapen de har fått gjennom studiet med de andre ansatte i barnehagen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B