logo fafo 194x64
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Vil tiltakene virke?

Ordrenummer:

20286

Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2012:59

ISBN 978-82-7422-958-7 (papirutgave)

ISBN 978-82-7422-959-4 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2012, 130 s kr. 280,- Ordrenr: 20286

Nettutgave

(pdf 832kb)

I 2011 og 2012 ble det innført flere virkemidler for å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Deler av renholdsoverenskomsten er blitt allmenngjort, og det er innført en offentlig godkjenningsordning – med blant annet id-kort for arbeidstakerne. Videre har man fått en ordning med regionale verneombud. Partene har stor tro på at disse virkemidlene i kombinasjon skal gjøre det svært mye vanskeligere å være useriøs aktør i bransjen. For å kunne vise en mulig endring, ønsket Direktoratet for arbeidstilsynet å få gjennomført en «nullpunktundersøkelse». Denne rapporten er et resultat av dette ønsket.

280,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi